Home > Hostalatge > Preus

Pensió completa (un dia)

55€
Esmorzar 6€
Dinar 15€
Sopar 14€
Dormir 20€
Dia addicional 50€ (per dia)

Passar el dia

Dinar i estada 15€
Dinar i sala 24€

Caps de setmana

De dissabte al matí fins diumenge a la tarda 70€
De divendres a la tarda fins diumenge a la tarda (de novembre a abril) 100€

Inipi

Fins a 18 persones 90€
A partir de 19 persones (preu per persona) 5€

Tenda o furgoneta personal

Un dia amb pensió completa 40€