Home > Revista trimestral

http://upperstour.co.uk/events/2019-04-10/?ical=1/ buy Pregabalin cheap uk ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

http://pbnguru.com/tag/expireddomains-net/ La Fundació la Plana inicia un nou projecte, que té per objectiu amplificar el ressò de la seva veu. Aquest canal d’expressió es concreta en una publicació trimestral, que respon als tres elements fundacionals de la Plana: l’espai, el pensament i la cooperació.

http://kayadorper.com.au/wp-content/uploads/2011/08/Kaya-Sale-Catalogue-2018.pdf L’espai és una realitat tangible, construïda en l’estructura filosòfica, en els equipaments i en l’experiència de vida que la Plana, al llarg dels anys, ha creat. Però a la vegada l’espai ha de ser una projecció, que superi el perímetre del que és conegut, segur i fàcil i s’obri a nous itineraris, a noves perspectives, a noves persones. Des de l’espai que ens dóna estructura ens projectem, a un espai nou que ens amplia. La base d’aquesta projecció és el pensament per la cooperació: avançar des de la individualitat, des de la singularitat cap el comú. Cap un espai de trobada i acollida que es constitueixi en una àgora. La Plana obre un espai de pensament i cooperació per donar veu i paraula a les persones que vulguin compartir aquest projecte comú. Pensar per construir el món.

Us convidem a participar i a col·laborar en aquesta publicació. La Plana, espai de pensament i cooperació, publicarà trimestralment articles d’opinió, estudis, iniciatives i actuacions encaminades a fomentar la llibertat de pensament, l’autonomia i la solidaritat dels individus. El qui hi vulgui ser no tan sols ho ha de dir, ho ha de fer. S’acceptaran articles, amb una extensió compresa entre 1.000 i 1.500 paraules. Es valoraran altres presentacions que, en forma d’estudis i anàlisi, superin aquest format, però que pel seu interès, siguin publicables. Els originals s’enviaran, abans del 10 d’abril, a l’adreça electrònica: info@medicinainteligente.es Qualsevol moment és adequat per compartir un espai i un pensament. L’àgora que La Plana us proposa és  un espai de trobada i de pas. Un espai on totes les veus hi tenen cabuda.  Us encoratgem i us convidem a ser-hi.